fbpx

Variabilita a opakovatelnost

Přístroj 4SPIN je díky svým funkcím schopný zvlákňovat širokou škálu materiálů při dosažení homogenních vlastností i v opakovaném procesu. Důkazem jsou vzorky připravené z polymerů a syntetických polymerů vykazující nízký rozsah rozptylu morfologických parametrů vláknitých materiálů.

Výkon

Účinnost tohoto zařízení spočívá v jeho silných tryskách s výrobní kapacitou nanovláken blížící se poloprovozní úrovni. To vede ke zjednodušení a k významným úsporám nákladů při přechodu do větších výrobních měřítek ve srovnání s tradičními systémy elektrostatického zvlákňování.

Ovladatelnost

Při vývoji zařízení byla ovladatelnosti centrálního systému věnována zvýšená pozornost. Operátorům stačí k zahájení zvlákňování pouze krátké počáteční školení. Také údržba zařízení i jeho součástí je velmi snadná. Design přístroje umožňuje volný přístup k výměně elektrod a manipulaci se vzorky. Použití ve sterilním prostředí je bez problémů.

Bezpečnost a spolehlivost

4SPIN přichází s bezpečnostními prvky, jako je například elektronicky řízený dveřní zámek a automatický mechanismus vybití zbytkového náboje. Spolehlivost zařízení je zaručena pečlivým výběrem osvědčených komponentů.

contipro on white

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
Czech Republic

(+420) 465 519 530
(+420) 465 543 793

VAT CZ60917431
Datová schránka ID: b5pdgsq

sales@contipro.com
info@contipro.com

 
 

 

 

Europe map KW
 
FBN MEMBER WHITEFamily Business Network Czech
Jsme hrdým členem od roku 2023