Formy a speciality hyaluronanu

Umíme vyrobit různé deriváty a formy hyaluronanu. Objevte širokou škálu možností využití těchto forem, díky kterým lze uspokojit i velmi speciální požadavky.

Objevte nové formy hyaluronanu

Hydrogely

Hydrogely na bázi síťovaných derivátů hyaluronanu.

Nanovlákna

Vyrábí se z nativního hyaluronanu a jsou ve vodě rozpustné, nebo nerozpustné.

Mikrovlákna

Rozpustnost mikrovláken hyaluronanu může být v rozmezí pár sekund až několik týdnů.

Polymerní micely

Nosiče připravené z hydrofobních derivátů hyaluronanu. 

Hydrogely

Naše hydrogely jsou založeny na derivátech hyaluronanu schopných zesíťování. Výběr derivátu vede k požadované mechanické vlastnosti. Nezpůsobují cytotoxickou reakci, proto umožňují homogenní zapracování buněk, a také zformování do podoby gelu in situ. Po tomto procesu se materiál stane ve vodě nerozpustným.

Hydrogely mohou sloužit jako scaffoldy, materiál pro augmentaci měkkých tkání nebo k viskosuplementaci.


Do jejich struktury je možné zahrnout buňky, vlákna, mikročástice, nanočástice nebo aktivní chemické či biologické látky.


Hyaluronanové hydrogely a jejich rezidua jsou plně biokompatibilní a biologicky odbouratelné.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


60 - 1000 kDa

Stupeň substituce


1 - 5%

Koncentrace hyaluronanu


0,5 - 10%

Aplikace


Scaffoldy pro tkáňové inženýrství


Regenerativní medicína


Viskosuplementace


Pooperační adheze


Rezervoár pro uvolňování léku


Fyzické vlastnosti


Tvrdost


0,5 - 20 kPa

Tuhost


up to 40 000 J/m3

Viskoelastické vlastnosti


10 Pa - 5000 Pa

Nanovlákna

Nanovlákna z hyaluronanu, jeho derivátů nebo kompozitních vláken umíme vyrábět pomocí našeho unikátního technologického zařízení 4SPIN, fungujícího na principu electrospinningu.

To nám umožňuje z nanovláken vytvářet různé struktury, objemné i ploché vrstvy s různými plošnými hmotnostmi. Vytvářená nanovlákna mohou být směrově uspořádaná.


Nanovlákenné materiály lze použít například jako obvazy na rány, nosiče pro postupné uvolňování léčiv nebo třeba jako scaffoldy pro tkáňové inženýrství.


Kromě toho lze nanovlákna kombinovat s dalšími formami materiálů, kterými jsou například mikrovlákna.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


15 - 150 kDa

Stupeň substituce


5 - 60%

Aplikace


Obvazy na rány


Scaffoldy pro tkáňové inženýrství


Uvolňování léku


Kosmetická séra


Kosmetické nanomasky


Fyzické vlastnosti


Průměr
vláken


50 - 1200 nm

Povrchová
hmotnost


5 - 200 g/m2

Mikrovlákna

Vlákna na bázi hyaluronanu mají podobu nekonečných elementárních vláken. Ta mohou být připravena z různých biologicky odbouratelných derivátů hyaluronanu. Jednotlivé deriváty se liší v rychlosti rozpustnosti ve vodě, době resorpce v těle a dalších biologických či fyzikálních vlastnostech.

Mechanické vlastnosti vláken umožňují výrobu pomocí textilních technologií.Charakteristiku vláken lze změnit kombinací monofilů z různých materiálů.


Pletené tkaniny lze vyrábět v různých vzorech, gramážích a velikostech. Vlákna nebo textilie mohou být dále modifikována aktivními činidly.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


100 - 700 kDa

Stupeň substituce


0 - 60%

Příze a textilie


3 – 10 vláken v přízi


Osnovní pleteniny


Zátažné pleteniny


Splétané textilie


Fyzické vlastnosti


Průměr
vláken


50 - 150 µm

Mechanická
pevnost


0,06 - 0,08 N/tex

Polymerní micely

Micely v podobě jádra a obalu se ve vodných roztocích mohou samy uspořádat. Tato struktura umožňuje nekovalentní zapouzdření ve vodě špatně rozpustných léčiv.

Hlavně díky biologické rozložitelnosti, biokompatibilitě a bezpečnosti hyaluronan při parenterálním i neparenterálním podávání nabízí řadu výhod oproti syntetickým polymerům.

Hyaluronan v plášti polymerních micel může sloužit k cílení molekuly do buněk nebo tkání, které jsou nadměrně citlivé na vázání hyaluronanu, a to včetně patologických tkání bohatých na CD44 receptory.

Polymerní micely mají velké uplatnění v dermatologické léčbě. Jsou schopné překonat vrstvu kůže stratum corneum, takže mohou dodat hydrofobní lék i do hlubších vrstev kůže.

Chemické vlastnosti


Mol. hmotnost


10 - 20 kDa

Stupeň substituce


5 - 70%

Délka acylového řetězce


C6 - C18

Aplikace


Dermatologie

Zvýšení penetrace aktivních látek.

Farmacie

Cílení léčiv.

Charakteristika

 v dispergované formě

Velikost micel


20 - 100 nm

Tvar micel


sférické částice


Speciality hyaluronanu

Nejžádanější materiály

Nabízíme látky na bázi HA pro průmysl, výzkum i vývoj. Umíme vyrobit různé čistoty i různé molekulové hmotnosti, oligosacharidy a deriváty HA. Pro bližší info stahujte produktový katalog s ceníkem v AJ

Zhmotníme i vaše požadavky

Každý má svou vlastní vizi a s tím spojené specifické potřeby. Velmi rádi připravíme produkty šité na míru, které přesně naplní vaše požadavky. V případně zájmu kontaktujte přímo naše obchodní oddělení.