fbpx

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Contipro každým rokem postoupí o další krok k větší produktové variabilitě a otevírá tím možnost vzniku nových farmaceutických aplikací. Představujeme vám pokročilé materiály připravené našimi vědci jako výsledek našeho vlastního základního výzkumu, kterému se v oblasti vlastností a modifikací hyaluronanu věnujeme.

NANOVLÁKNA

Nativní hyaluronan v podobě
nanovláken s různými vlastnostmi

HYDROGELY

Na bázi síťovaných
derivátů hyaluronanu

MIKROVLÁKNA

Rozpustnost mikrovláken z hyaluronanu
umíme nastavit na vteřiny i týdny

TENKÉ FILMY

Samonosné tenké filmy
z hyaluronanu a jeho derivátů

STAPLOVÁ VLÁKNA

Krátká vlákna pro netkané
textilie z biopolymerů

MICELY

Nosiče hydrofilních látek vyrobené
z hydrofobních derivátů hyaluronanu

NANOVLÁKNA

Nanovlákna z hyaluronanu, jeho derivátů nebo kompozitních vláken umíme vyrábět pomocí našeho unikátního technologického zařízení 4SPIN, fungujícího na principu electrospinningu. To nám umožňuje z nanovláken vytvářet různé struktury, objemné i ploché vrstvy s různými plošnými hmotnostmi. Vytvářená nanovlákna mohou být směrově uspořádaná. 

Nanovlákenné materiály lze použít například jako obvazy na rány, nosiče pro postupné uvolňování léčiv nebo třeba jako scaffoldy pro tkáňové inženýrství. 

Kromě toho lze nanovlákna kombinovat s dalšími formami materiálů, kterými jsou například mikrovlákna.

MIKROVLÁKNA

Vlákna na bázi hyaluronanu mají podobu nekonečných elementárních vláken. Ta mohou být připravena z různých biologicky odbouratelných derivátů hyaluronanu. Jednotlivé deriváty se liší v rychlosti rozpustnosti ve vodě, době resorpce v těle a dalších biologických či fyzikálních vlastnostech.

Mechanické vlastnosti vláken umožňují výrobu pomocí textilních technologií. Charakteristiku vláken lze změnit kombinací monofilů z různých materiálů.

Pletené tkaniny lze vyrábět v různých vzorech, gramážích a velikostech. Vlákna nebo textilie mohou být dále modifikována aktivními činidly.

STAPLOVÁ VLÁKNA

Staplová vlákna, netkané textilie, jsou vyrobena z fragmentů vláken, které mají kratší délku, typicky 3 až 5 mm. Mohou být připraveny z nativního hyaluronanu, jeho derivátů nebo směsi hyaluronanu a jiných biopolymerů.

Tyto netkané textilie mohou být vyrobeny jako samonosné vrstvy, nebo mohou být aplikovány na různé varianty porézních substrátů. Umožňují vytváření více vrstev a naloadování účinných látek. Rozpustnost střižových vláken v pufrovaném fyziologickém roztoku se může měnit od sekund do několika týdnů podle potřeby.

Staplová vlákna mohou být sterilizována a používána pro trvalé implantabilní zdravotnické prostředky. Samonosná vrstva může být tvořena pouze hyaluronanem, aniž by byla nutná přísada. Dále je možné tvořit vícevrstvé konstrukce.

HYDROGELY

Naše hydrogely jsou založené na derivátech hyaluronanu schopných zesíťování. Výběr derivátu vede k požadované mechanické vlastnosti. Nezpůsobují cytotoxickou reakci, proto umožňují homogenní zapracování buněk a zformování do podoby gelu in situ. Po tomto procesu se materiál stane ve vodě nerozpustným.

Hydrogely mohou sloužit jako scaffoldy, materiál pro augmentaci měkkých tkání nebo k viskosuplementaci.

Do jejich struktury je možné zahrnout buňky, vlákna, mikročástice, nanočástice nebo aktivní chemické či biologické látky.

Hyaluronanové hydrogely a jejich rezidua jsou plně biokompatibilní a biologicky odbouratelné.

TENKÉ FILMY

Samonosné tenké filmy se připravují z čistého hyaluronanu, nebo z jeho různých derivátů.

Ve vodě nerozpustné tenké filmy mohou být vyrobeny z hydrofobizovaného hyaluronanu, nebo ze síťovaných derivátů hyaluronanu. Síťování může být dosaženo chemickou či enzymatickou reakcí, anebo UV zářením. To také umožňuje provést zesíťování společně se živými buňkami.

Bobtnání filmů, rychlost degradace a mechanické vlastnosti mohou být řízeny vybraným způsobem modifikace a požadovaným stupněm substituce. Společnost Contipro může připravovat filmy s různými přísadami, jako jsou účinné látky, barviva, magnetické nebo fluorescenční nano-částice a různé typy nosičů (například polymerní micely). Na základě individuálních požadavků klienta je možné vyrobit filmy na míru.

POLYMERNÍ MICELY

Micely v podobě jádra a obalu se ve vodných roztocích mohou samy uspořádat. Tato struktura umožňuje nekovalentní zapouzdření ve vodě špatně rozpustných léčiv

Hlavně díky biologické rozložitelnosti, biokompatibilitě a bezpečnosti hyaluronan při parenterálním i neparenterálním podávání nabízí řadu výhod oproti syntetickým polymerům. 
Hyaluronan v plášti polymerních micel může sloužit k cílení molekuly do buněk nebo tkání, které jsou nadměrně citlivé na vázání hyaluronanu, a to včetně patologických tkání bohatých na CD44 receptory.

Polymerní micely mají velké uplatnění v dermatologické léčbě. Jsou schopné překonat vrstvu kůže stratum corneum, takže mohou dodat hydrofobní lék i do hlubších vrstev kůže.

MÁTE NÁPADY?

Kontaktujte našeho specialistu
a začněme spolu budovat zdravější
budoucnost už dnes.

Hyaluronanové speciality pro výzkumníky

Nejžádanější materiály

Nabízíme látky na bázi HA pro průmysl, výzkum i vývoj. Umíme vyrobit různé čistoty i různé molekulové hmotnosti, oligosacharidy a deriváty HA. Pro bližší info stahujte produktový katalog s ceníkem v AJ

Zhmotníme i vaše požadavky

Každý má svou vlastní vizi a s ní spojené specifické potřeby. Velmi rádi připravíme produkty šité na míru, které přesně naplní vaše požadavky. V případně zájmu kontaktujte přímo naše obchodní oddělení.

contipro on white

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
Czech Republic

(+420) 465 519 530
(+420) 465 543 793

VAT CZ60917431
Datová schránka ID: b5pdgsq

sales@contipro.com
info@contipro.com

 
 

 

 

Europe map KW
 
FBN MEMBER WHITEFamily Business Network Czech
Jsme hrdým členem od roku 2023