Soutěž
pro mladé vědce

Ocenění udělované společností Contipro je určené pro mladé vědecké pracovníky zabývající se základním nebo aplikovaným výzkumem v oblasti přírodních věd. Cena Contipro probíhá formou dvoukolové soutěže ve dvou kategoriích.

Nové tváře
světové vědy

Hledáme nové talenty v oblasti výzkumu! Chceme motivovat nadané studenty s předpoklady pro vědeckou činnost k další práci v oboru. Nejlepší řešitelé diplomových prací v oblasti přírodních věd se stanou nositeli prestižní Ceny Contipro.

Získejte
pravou odměnu

Nejlepší řešitelé diplomových prací obdrží finanční odměny ve výši 50 000, 20 000 a 10 000 Kč v každé kategorii. Všichni účastníci navíc získají pravé zkušenosti z úspěšného výzkumného a vývojového pracoviště farmaceutické firmy.

Kategorie

Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích. Soutěžící mohou přihlásit svou soutěž do jedné z níže uvedených kategorií. Soutěžní práce se musí tematicky s danou kategorií shodovat.

  1. Regenerativní medicína
  2. Fyzika a chemie polymerů

Harmonogram ročníku 2019

Vyhlášení soutěže: březen 2019

Uzávěrka přihlášek: 31.5. 2019

Výběr pěti nejlepších autorů každé kategorie: 14. června 2019

Finálové kolo a slavnostní vyhlášení: konec června 2019

Stručné podmínky soutěže

  • Do soutěže se mohou přihlásit autoři diplomových prací podaných k obhajobě na české nebo slovenské VŠ od 1. září předchozího roku do 30. srpna letošního roku, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh do 31. května letošního roku.
  • Student se musí přihlásit do jedné ze dvou kategorií a zaměření DP musí být s danou kategorií v souladu.
  • Přihlásit se mohou studenti českých nebo slovenských vysokých škol.
  • Práce mohou být zpracovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a musí splňovat veškeré formální náležitosti.

Vyhodnocení soutěže

Všechny řádně přihlášené práce budou posouzeny expertní komisí složenou ze zástupců Contipro a.s. Komise vybere pět nejlepších řešitelů v každé kategorii, kteří postoupí do finálového kola, které proběhne formou osobní prezentace v sídle společnosti v Dolní Dobrouči na konci června. Hodnotit se bude především:

  • Odborná kvalita práce
  • Přínos k současnému stavu poznání
  • Úroveň prezentace ve finálovém kole

Nastartujte svou kariéru už dnes

Mgr. Eva Myšáková

Všechny vzdělávací programy má pod palcem Eva. Pokud máte jakékoliv otázky, nebo se rovnou chcete na stáž nebo k absolventské práci přihlásit, určitě jí napište. Moc ráda vám pomůže a na vše odpoví.