Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Odesláním formuláře uděluji Contipro a. s., IČ 609 17 431, se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02 (dále jen „Contipro“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v žádosti o přihlášení odběru novinkových e-mailů (též newsletterů). Svůj souhlas uděluji za účelem uložení do databáze odběratelů newsletterů a za účelem marketingové komunikace.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že jsem informován, že souhlas podle odst. (1) mohu kdykoliv odvolat a že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých údajů do doby odvolání.