fbpx

Registrace

Chemicko-fyzikální směr

Přednáška proběhne online. Registrovaným účastníkům bude zaslán na email link, přes který bude možné přednášku sledovat. 

 

24. dubna 2021 

Ing. Sergej Karel, Ph.D.

Chemie aminokyslin

Aminokyseliny zabudované do molekul bílkovin tvoří zhruba 90 % aminokyselin přítomných v organismech. Další se objevují jako meziprodukty metabolismu a jiné slouží jako stavební materiál pro biosyntézu dusíkatých sloučenin (např. pyrimidinových a purinových derivátů, hemu, aj.). Mnohé aminokyseliny mají speciální funkce – kyselina glutamová je přenašečem aminoskupiny a methionin zase  –CH3, asparagin a glutamin jsou naopak zásobárnou amoniaku v organismu.

Z hlediska organické chemie poskytují aminokyseliny velice pestrou škálu reakcí. Za vhodných podmínek většinou reagují jako aminy i karboxylové kyseliny. Mnohé aminokyseliny rovněž obsahují v postranních řetězcích různé další reaktivní skupiny, které se reakce mohou účastnit.

Věnujme tento přednáškový blok těmto látkám, které jsou pro nás a všechny ostatní organismy na Zemi zcela zásadní. Vysvětlíme si, jak tyto stavební bloky vypadají, jak vznikají a jaký je jejich biologický osud. A lze vůbec aminokyseliny získat i „nebiologickou“ cestou a syntetizovat je v laboratoři? Co vlastně taková syntéza obnáší a jaká jsou její úskalí?

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.cz uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.