fbpx

Registrace

Biologický směr

Přednáška proběhne prezenčně. Všichni účastníci při vstupu do budovy musí prokázat bezinfečnost (certifikát o ukončeném očkováním, výsledek platného PCR nebo antigenního testu, potvrtení o prodělaném onemocnění, které není starší než 180 dnů). Každý účastník musí mít po celou dobu nasazen respirátor. 

 

6. listopadu 2021

Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Neurodegenerativní choroby a jejich léčba

Neurodegenerativní choroby jsou skupinou chorob projevujících se progresivní degenerací nervových buněk. Některé tyto choroby jsou velmi vzácné a jejich incidence je stabilní (např. amyotrofická laterální skleróza s celosvětovou incidencí 6 osob na 100 tisíc obyvatel), ale jiné jsou v současné době již relativně běžné a jejich incidence stoupá (např. Alzheimerova choroba - v ČR se odhaduje, že jí v současné době trpí minimálně 70 tisíc pacientů). Cílem této přednášky bude seznámit posluchače s vybranými neurodegerativními chorobami, jejich patofyziologií, projevy a prognózou včetně současných terapeutických možností.

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.cz uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.