fbpx

Registrace

Biologický směr

Přednáška proběhne online. Registrovaným účastníkům bude zaslán na email link, přes který bude možné přednášku sledovat. 

 

24. dubna 2021

Mgr. Ivana Ščigalková

REGENERATIVNÍ MEDICÍNA

 

Jak se naše tělo vyrovnává s rozsáhlými popáleninami? Lze vyléčit Alzheimerovu nemoc či cukrovku? Můžeme vypěstovat srdce?

Naše tělo disponuje rozsáhlými regenerativními schopnostmi, avšak v některých případech je přirozené hojení narušeno, zpomaleno nebo dokonce dochází k úbytku tkáně namísto hojení. Biologicky zaměřená přednáška sobotního semináře Fybich vám představí odvětví Regenerativní medicína, jehož cílem je zahojit nebo nahradit poškozené tkáně a orgány a navrátit jim jejich původní funkci. Na rozdíl od běžných léčebných postupů Regenerativní medicína využívá přirozené procesy hojení tkání nebo se snaží vypěstovat zcela nové orgány. V přednášce budou nejprve popsány mechanizmy hojení a přirozené obnovy tkání. Následně budou vysvětleny hlavní přístupy Regenerativní medicíny, mezi něž patří i buněčná terapie, tkáňové inženýrství a biotisk.

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.cz uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.