Registrace

Biologický směr

 

12. ledna 2019

doc. MVDR. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM

INTERNÍ MEDICÍNA U KONÍ

Vyšetření koně při koupi se vyplatí nepodceňovat

V současné době je chov koní na profesionální i rekreační úrovni velmi populární. Majiteli koní se stávají i lidé bez předchozích zkušeností. Koupě koně může být významnou investicí (nejen vstupní), která s sebou nese riziko koupě zvířete se zdravotním hendikepem, který může mít vliv na život a plánované využití koně. Neexistuje kůň bez vady, ale každý kůň má svého kupce.

Rozsah veterinárního vyšetření při koupi a tolerance případných vad závisí zejména na předpokládaném využití zvířete. Koupě koně s sebou přináší řadu emocí a vyšetření koně při koupi je psychicky náročná pro všechny strany. S tím souvisí i fakt, že spory o zdravotní vady koupeného koně jsou nejčastějšími právními problémy v koňské veterinární praxi.

Přednáška se věnuje praktickému postupu veterinárního vyšetření koně při koupi a interpretaci nálezů.

Fríský kůň – sen pro majitele, noční můra pro veterináře

Fríský kůň je velmi oblíbený pro svůj atraktivní exteriér a ze stejného důvodu je snem pro řadu lidí. Jeho využití ve vysokém sportu je omezené, nicméně poptávka po koních tohoto plemene stále převyšuje nabídku. Na druhou stranu je Fríský kůň znám pro vyšší výskyt některých syndromů a onemocnění, ke kterým má předpokládanou nebo prokázanou predispozici.

Přednáška představí prokázaná fakta ke zdravotní problematice Fríského plemene a zároveň uvede několik případových studií predispozičních onemocnění Fríského koně.

 

 

Registrace Fybich

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  1. Uvedením osobních údajů prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.contipro.com uděluji podle nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] [dále jen GDPR] výslovně souhlas s tím, aby Contipro a. s. se sídlem Dolní Dobrouč 401, PSČ 561 02, IČ: 609 17 431 zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto přihlašovacím formuláři. Svůj souhlas uděluji za účelem komunikace s mou osobou (včetně následné komunikace související s nabídkou dalších akcí a aktivit pro Contipro a. s.) pro zabezpečení, organizaci a dokumentaci projektu FYBICH a jeho akcí. Současně souhlasím s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů z této akce a jejich použitím k propagačním účelům Contipro a.s.
  2. Souhlas podle odst. (1) je udělován na dobu tří let.
  3. Současně prohlašuji, že svůj souhlas podle odst. 1 mohu kdykoliv odvolat a že jeho odvoláním není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

contipro on white

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
Czech Republic

(+420) 465 519 530
(+420) 465 543 793

VAT CZ60917431
Datová schránka: b5pdgsq

sales@contipro.com
info@contipro.com
Contipro France

Europe map KW