CV a průvodní dopis
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Poučení

Společnost Contipro a.s., IČ 60917431, se sídlem Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč (dále jen „Contipro“) zpracovává veškeré osobní údaje, které poskytnete a které budou uvedeny ve Vámi přiloženém životopise včetně případných údajů citlivé povahy. Tyto údaje slouží výhradně pro účely posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání v Contipru. Uvedené osobní údaje budou uchovávány v personální databázi Contipra a to na dobu 1 roku nebo do písemného odvolání níže poskytnutého souhlasu. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pracovníci Contipra. Kdykoli můžete Contipro požádat o opravu nebo aktualizaci Vašich osobních údajů, o informaci ohledně podmínek jejich zpracování nebo požádat o ukončení jejich zpracovávání a tedy vymazání Vašich osobních údajů z personální databáze Contipra. Současně jste oprávněn požádat Contipro o vysvětlení či odstranění nedostatků, pokud byste měl/a jakékoliv pochybnosti o způsobu zpracování osobních údajů.

Prohlášení

Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů společnosti Contipro a.s. poskytnutých za účelem získání zaměstnání pro mou osobu. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě. Tento souhlas poskytuji na dobu 1 roku anebo do odvolání tohoto souhlasu. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů způsobem a za podmínek uvedených výše. Poskytnutí veškerých údajů Contipru je dobrovolné