Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost

projekt program potenciál contipro

Program Potenciál

Rozšíření centra technologického vývoje pro aplikace v lékařských nanobiotechnologiích

Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003645, realizace 31. 8. 2015 - 30. 8. 2018.

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a také zvýšit počet pracovníků VaV. Společnost vyrábí výrobky pro farmaceutický průmysl (NACE 21), v této oblasti nyní realizuje VaV a v novém centru jej hodlá dále rozvíjet. Předmětem projektu bude pořízení vybavení pro VaV a související technologie.

Budovaná kapacita umožní provádět VaV v oblasti tkáňového inženýrství a nosičů léků a získané poznatky pak převádět do podmínek výrobního procesu. Pomocí vlastního VaV budou vytvářeny prototypy technicky nových výrobků, hledány nové výrobní možnosti, a tím zvýšen potenciál možných inovací stávajících výrobních procesů. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na globálním trhu s farmaceutickými výrobky.

 

Rozšíření centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010034, realizace: 14. 4. 2017 - 31. 12. 2019.

Cílem projektu je odstranění nedostatku materiálně technického zázemí a vybudování centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování.

Realizací projektu dojde k vybavení laboratorních, ověřovacích, testovacích prostor o potřebné přístroje a zařízení. To ve svém důsledku bude znamenat zkompletování inovačního řetězce a odstranění úzkého hrdla v zavádění nových produktů ke klinickému testování a tím pádem i na trh. Odstranění úzkého hrdla zvýší průchodnost celého procesu a tím vlastně umožní další rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti.

 

Program Marketing

Expanze na nové trhy a k novým zákazníkům

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007548, realizace: 16. 11. 2016 - 15. 11. 2019.

Cílem projektu je kromě budování značky Contipro a jeho dalším zviditelňování na mezinárodním poli, rozšíření distribučních sítí, akvizice nových zákazníků a samozřejmě nárůst prodejů zejména nových produktů. Contipro, jakožto inovativní firma s významným výzkumným a vývojovým zázemím, je schopna ročně uvést na trh 2-4 nové produkty. Součástí marketingové strategie uvádění nových produktů na trh je jejich prezentace na mezinárodních veletrzích. Tyto veletrhy jsou dlouhodobě ověřeny jako nejúčinnější nástroj pro naplnění výše uvedených cílů.

 

 Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.