Operační program pro inovace a konkurenceschopnost

Program Potenciál

projekt program potenciál contipro

Rozšíření centra technologického vývoje pro aplikace v lékařských nanobiotechnologiích

Operační program pro inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003645, realizace 31. 8. 2015 - 30. 8. 2018.

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a také zvýšit počet pracovníků VaV. Společnost vyrábí výrobky pro farmaceutický průmysl (NACE 21), v této oblasti nyní realizuje VaV a v novém centru jej hodlá dále rozvíjet. Předmětem projektu bude pořízení vybavení pro VaV a související technologie.

Budovaná kapacita umožní provádět VaV v oblasti tkáňového inženýrství a nosičů léků a získané poznatky pak převádět do podmínek výrobního procesu. Pomocí vlastního VaV budou vytvářeny prototypy technicky nových výrobků, hledány nové výrobní možnosti, a tím zvýšen potenciál možných inovací stávajících výrobních procesů. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na globálním trhu s farmaceutickými výrobky.