Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost

Program Potenciál

projekt program potenciál contipro

Rozšíření centra technologického vývoje pro aplikace v lékařských nanobiotechnologiích

Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003645, realizace 31. 8. 2015 - 30. 8. 2018.

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a také zvýšit počet pracovníků VaV. Společnost vyrábí výrobky pro farmaceutický průmysl (NACE 21), v této oblasti nyní realizuje VaV a v novém centru jej hodlá dále rozvíjet. Předmětem projektu bude pořízení vybavení pro VaV a související technologie.

Budovaná kapacita umožní provádět VaV v oblasti tkáňového inženýrství a nosičů léků a získané poznatky pak převádět do podmínek výrobního procesu. Pomocí vlastního VaV budou vytvářeny prototypy technicky nových výrobků, hledány nové výrobní možnosti, a tím zvýšen potenciál možných inovací stávajících výrobních procesů. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na globálním trhu s farmaceutickými výrobky.

 

Rozšíření centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010034, realizace: 14. 04. 2017 - 31. 12. 2019.

Cílem projektu je odstranění nedostatku materiálně technického zázemí a vybudování centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování.

Realizací projektu dojde k vybavení laboratorních, ověřovacích, testovacích prostor o potřebné přístroje a zařízení. To ve svém důsledku bude znamenat zkompletování inovačního řetězce a odstranění úzkého hrdla v zavádění nových produktů ke klinickému testování a tím pádem i na trh. Odstranění úzkého hrdla zvýší průchodnost celého procesu a tím vlastně umožní další rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti.

 

 Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

contipro on white

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
Czech Republic

(+420) 465 519 530
(+420) 465 543 793

VAT CZ60917431
Datová schránka: b5pdgsq

sales@contipro.com
info@contipro.com
Contipro France

Europe map KW