Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost

projekt program potenciál contipro

Program Potenciál

Rozšíření centra technologického vývoje pro aplikace v lékařských nanobiotechnologiích

Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003645, realizace 31. 8. 2015 - 30. 8. 2018.

Cílem projektu je rozšířit kapacitu společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, a také zvýšit počet pracovníků VaV. Společnost vyrábí výrobky pro farmaceutický průmysl (NACE 21), v této oblasti nyní realizuje VaV a v novém centru jej hodlá dále rozvíjet. Předmětem projektu bude pořízení vybavení pro VaV a související technologie.

Budovaná kapacita umožní provádět VaV v oblasti tkáňového inženýrství a nosičů léků a získané poznatky pak převádět do podmínek výrobního procesu. Pomocí vlastního VaV budou vytvářeny prototypy technicky nových výrobků, hledány nové výrobní možnosti, a tím zvýšen potenciál možných inovací stávajících výrobních procesů. Projekt povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na globálním trhu s farmaceutickými výrobky.

 

Rozšíření centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010034, realizace: 14. 4. 2017 - 31. 12. 2019.

Cílem projektu je odstranění nedostatku materiálně technického zázemí a vybudování centra pro přípravu vzorků pro preklinické a klinické testování.

Realizací projektu dojde k vybavení laboratorních, ověřovacích, testovacích prostor o potřebné přístroje a zařízení. To ve svém důsledku bude znamenat zkompletování inovačního řetězce a odstranění úzkého hrdla v zavádění nových produktů ke klinickému testování a tím pádem i na trh. Odstranění úzkého hrdla zvýší průchodnost celého procesu a tím vlastně umožní další rozšíření výzkumných a vývojových kapacit společnosti.

 

Program Marketing

Expanze na nové trhy a k novým zákazníkům

Operační program pro Podnikání, inovace a konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007548, realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019.

Cílem projektu je maximálně zviditelnit Contipro a jeho výrobky v celosvětovém měřítku nejenom na tradičních akcích převážně v Evropě, ale v globálním měřítku na mezinárodních výstavách regionálního charakteru zejména v USA, Asii a Jižní Americe. Contipro, jakožto jeden z nejvýznamnějších hráčů na světovém trhu s hyaluronanem, představí na jednotlivých výstavách nové produkty.

V důsledku realizace projektu lze očekávat větší obeznámenost se značkou Contipro a produkty firmy, rozšíření distribuční sítě, nalezení nových obchodních kontaktů, významné navýšení objemu tržeb, vytvoření nových pracovních příležitostí.

 

 Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

contipro on white

Contipro a.s.
Dolní Dobrouč 401
561 02 Dolní Dobrouč
Czech Republic

(+420) 465 519 530
(+420) 465 543 793

VAT CZ60917431
Datová schránka: b5pdgsq

sales@contipro.com
info@contipro.com
Contipro France

Europe map KW