fbpx

Disertační práce

Aktuálně vypsaná témata disertačních pracích na rok 2020. Mimo konkrétní zadání, je možné vypsat studentovi téma tzv. "na míru". Pro více informací nás kontaktujte. 

 

TENKÉ FILMY

Polymerní filmy na bázi derivátů hyaluronanu pro aplikace v medicíně

Interní konzultant: Ing. Josef Chmelař, Ph.D.

Tenké filmy z biokompatibilních a biodegradabilních polymerů mají řadu využití v medicíně, například pro přípravu zdravotnických prostředků nebo ve tkáňovém inženýrství. Mezi materiály vhodné pro přípravu takovýchto filmů patří hyaluronan a jeho chemicky modifikované formy (deriváty). Cílem této disertační práce je příprava tenkých filmů na bázi derivátů hyaluronanu a systematické studium jejich aplikačně významných vlastností. Důraz bude kladen na mechanické vlastnosti, chemickou i mechanickou stabilitu, strukturní a morfologické charakteristiky na různých měřítkách a chování filmů v různých prostředích. Studovány budou i procesy degradace a uvolňování různých nízko- či vysoko-molekulárních látek. Naměřená data budou interpretována s pomocí teorie a korelována s podmínkami přípravy filmů. Získané poznatky pak budou použity nejen k optimalizaci vlastností stávajících materiálů, ale také k vývoji hyaluronových filmů s unikátními vlastnostmi, které umožní jejich použití v nových medicínských aplikacích.